Magazynowanie

FPT Sp. z o.o. sp. k. realizuje projekt pod nazwą „Budowa magazynu ziarna i nasion”.

W ramach przedsięwzięcia wybudowane zostaną magazyny ziarna i nasion wraz z suszarniami, czyszczalniami, systemem przyjęcia z wiatami, infrastrukturą i instalacjami oraz zakupiona zostanie technologia przyjęcia, transportu, suszenia i czyszczenia ziarna, technologia czyszczenia i sortowania zboża, a także system zdalnej kontroli i sterowania obiektem magazynowym.

Realizacja przedsięwzięcia zapewni osiągniecie celu przyspieszenie inwestycji prywatnych MŚP.

Wartość brutto przedsięwzięcia – 22 865 097,36 zł.

Przyznane wsparcie finansowe – 9 294 755,02 zł

W wyniku realizacji przedsięwzięcia utworzone zostanie stałe, własne zaplecze magazynowe dla prowadzonej działalności.

Wizualizacje obiektu

Miszewko, gmina Żukowo